İyi ki varsın Ozan Valim!

Malum Devletin sac  ayakları Yasama, Yürütme ve Yargı olmak üzere üç temel organ ve bu organların dal budaklarından oluşur. Bu üç ana unsurun da en mühimi yasama organı olan Meclistir, onun için Meclise çok kaliteli vekillerin gitmesi birilerinin hoşuna gitmiyor. Bu genel seçimlerdeki liste yöntemi ile seçime gidilmesi de bundan kaynaklansa gerek. Yargı adalet anlayışıOkumaya devam edin “İyi ki varsın Ozan Valim!”