HZ.OSMAN VE HİLAFET

Hz. Osman, Hz. Ömer devrinde de bütün gücüyle ona destek olmuş ve önemli hizmetlerin tedvirinde görev almıştı. Hz.Ömer’in vefatı müteakip Hz. Ömer’in tayin ettiği şûra meclisi, Hz. Osman’ı halife seçti. Şûra şu zatlardan meydana geliyordu: 1-Abdurrahman bin Avf, 2-Sa’d bin Ebî Vakkas, 3-Talha, Zübeyr, 4-Osman bin Affan, 5-Ali Keremellahu vechehu (r.a.) 6-Hz.Ömer’in oğlu Abdullah. Hz.Okumaya devam et “HZ.OSMAN VE HİLAFET”

Hz. OSMAN(r.a) KİMDİR?

Osman Bin Affan (r.a) Peygamberimizin üçüncü halifesi, hayâ ve edep numunesi Hz. Osman, hayatta iken cennetle müjdelenen bahtiyarlardan biriydi. Hz. Ebû Bekir, ilk defa eski samimi dostlarını ziyaret ederek hak dini onlara anlatmaya başlamıştı. Bu dost­larından biri de Hz. Osman’dı. Hz. Osman yaradılıştan halim selim, iyi ahlaklı ve dürüst bir şahsiyetti. İslam’ı kabule müsait birOkumaya devam et “Hz. OSMAN(r.a) KİMDİR?”