HZ.OSMAN VE HİLAFET

Hz. Osman, Hz. Ömer devrinde de bütün gücüyle ona destek olmuş ve önemli hizmetlerin tedvirinde görev almıştı. Hz.Ömer’in vefatı müteakip Hz. Ömer’in tayin ettiği şûra meclisi, Hz. Osman’ı halife seçti. Şûra şu zatlardan meydana geliyordu: 1-Abdurrahman bin Avf, 2-Sa’d bin Ebî Vakkas, 3-Talha, Zübeyr, 4-Osman bin Affan, 5-Ali Keremellahu vechehu (r.a.) 6-Hz.Ömer’in oğlu Abdullah. Hz.Okumaya devam et “HZ.OSMAN VE HİLAFET”